Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baštová2774 SGWaAP
0.241Baštový986 SGWaAP
0.513Uršulínsky562 SGWaAP
0.523Klariský860 SGWaAP
0.528sabinovská2520 SGWaAP
0.530Michalský5895 SGWaAP
0.534mlynská4633 SGWaAP
0.551Kukučínova7939 SGWaAP
0.552klariská655 SGWaAP
0.559Alžbetina3219 SGWaAP
0.560michalská3431 SGWaAP
0.563Továrenský1432 SGWaAP
0.564Kováčsky1494 SGWaAP
0.565Gorký7308 SGWaAP
0.566Jarkova1956 SGWaAP