Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baňa76782 SGWaAP
0.289bani1121 SGWaAP
0.346uhoľná_baňa2888 SGWaAP
0.398huta8930 SGWaAP
0.453štôlňa14306 SGWaAP
0.455rudná_baňa807 SGWaAP
0.463železorudná494 SGWaAP
0.473banská32999 SGWaAP
0.512kameňolom13636 SGWaAP
0.517ruda20425 SGWaAP
0.518železiareň11114 SGWaAP
0.525uholná414 SGWaAP
0.525ťažobná10152 SGWaAP
0.542banský23311 SGWaAP
0.542magnezitka988 SGWaAP
0.557baník59577 SGWaAP
0.561banské19812 SGWaAP
0.562železná_ruda6792 SGWaAP
0.566opálová_baňa1753 SGWaAP
0.568oceliareň6912 SGWaAP
0.575medená_ruda1168 SGWaAP
0.582tehelňa9397 SGWaAP
0.582sfárať783 SGWaAP
0.583fárať1363 SGWaAP