Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bača15048 SGWaAP
0.297honelník1132 SGWaAP
0.367ovčiar1316 SGWaAP
0.415horár7148 SGWaAP
0.423gazda32772 SGWaAP
0.497salaš22113 SGWaAP
0.507paholok4903 SGWaAP
0.510zbojník23566 SGWaAP
0.513sedliak27222 SGWaAP
0.524valach10641 SGWaAP
0.525furman8012 SGWaAP
0.527krčmár10800 SGWaAP
0.532kočiš9123 SGWaAP
0.534pastier62551 SGWaAP
0.535Ďuro11355 SGWaAP
0.538dunčo1495 SGWaAP
0.551drevorubač8914 SGWaAP
0.553ujko3108 SGWaAP
0.553šuhaj6119 SGWaAP
0.553žinčica5023 SGWaAP
0.555parobok1928 SGWaAP
0.560ujček1730 SGWaAP
0.562pohonič3467 SGWaAP
0.565Jano45707 SGWaAP
0.565sváko1846 SGWaAP