Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.346sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.423SNŠ3513 SGWaAP
0.438ZSSR57329 SGWaAP
0.444pobaltská7155 SGWaAP
0.478východný_blok8173 SGWaAP
0.482Ukrajina298992 SGWaAP
0.490Kazachstan27404 SGWaAP
0.490ruská_federácia27279 SGWaAP
0.491Rusko609061 SGWaAP
0.493Uzbekistan9592 SGWaAP
0.496Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.508stredoázijská2241 SGWaAP
0.510bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.517pobaltský5274 SGWaAP
0.521Tadžikistan5042 SGWaAP
0.522Turkménsko3519 SGWaAP
0.527Gruzínsko36146 SGWaAP
0.538Bielorusko57873 SGWaAP
0.542rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.550vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.553Ruský_federácia4288 SGWaAP
0.560bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP