Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.176vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.295Československo117408 SGWaAP
0.399socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.446ČSSR34407 SGWaAP
0.491bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.494komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.510ČSR39747 SGWaAP
0.528československý50210 SGWaAP
0.538východný_blok8173 SGWaAP
0.544československá82331 SGWaAP
0.558sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.561bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.568Čechy156868 SGWaAP
0.577medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.592ČSFR12001 SGWaAP
0.595predvojnové2177 SGWaAP
0.595povojnové9881 SGWaAP
0.607NDR13966 SGWaAP