Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.382Macedónsko27312 SGWaAP
0.458Hercegovina26264 SGWaAP
0.473Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.474Bosna48831 SGWaAP
0.481Moldavsko17226 SGWaAP
0.482Albánsko25340 SGWaAP
0.493čierna_Hora14960 SGWaAP
0.500Gruzínsko36146 SGWaAP
0.503Kosovo61689 SGWaAP
0.506Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.509juhoslovanská_zväzová527 SGWaAP
0.530Srbsko107024 SGWaAP
0.531čierna_Hor2068 SGWaAP
0.547Arménsko15050 SGWaAP
0.561bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.562JZR2449 SGWaAP
0.574pobaltská7155 SGWaAP
0.576Juhoslávia39201 SGWaAP
0.578Cyperský1309 SGWaAP