Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.361Juhoslávia39201 SGWaAP
0.445Kosovo61689 SGWaAP
0.459Bosna48831 SGWaAP
0.496trestný_tribunál3007 SGWaAP
0.502JZR2449 SGWaAP
0.508Hercegovina26264 SGWaAP
0.513juhoslovanský8299 SGWaAP
0.517Srbsko107024 SGWaAP
0.527bosniansky_Srb4468 SGWaAP
0.533vojnový_zločin10303 SGWaAP
0.537juhoslovanská6642 SGWaAP
0.541bosnianska4138 SGWaAP
0.544Rwanda9117 SGWaAP
0.552Balkán29654 SGWaAP
0.555Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.560Eritrea3373 SGWaAP
0.560bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.561bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.562Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP