Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bôžik4498 SGWaAP
0.503boh268574 SGWaAP
0.541modla15964 SGWaAP
0.553zlaté_teľa2390 SGWaAP
0.598božstvo27454 SGWaAP
0.609olympský742 SGWaAP
0.623Apolón3075 SGWaAP
0.628pohanský15801 SGWaAP
0.631uctievať28648 SGWaAP
0.633žrec2319 SGWaAP
0.642modloslužba2364 SGWaAP
0.644klaňať19348 SGWaAP
0.648kyjak3638 SGWaAP
0.655rohatý1722 SGWaAP
0.660neuctievať1073 SGWaAP