Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bôľ8947 SGWaAP
0.223žiaľ39993 SGWaAP
0.282zármutok11317 SGWaAP
0.409trýzeň2416 SGWaAP
0.429žalosť1318 SGWaAP
0.478smútok133895 SGWaAP
0.492clivota2779 SGWaAP
0.511nárek12654 SGWaAP
0.543trápenie60566 SGWaAP
0.550trpkosť9044 SGWaAP
0.562údes992 SGWaAP
0.564strasť7858 SGWaAP
0.566plač72879 SGWaAP
0.567nevýslovný1417 SGWaAP
0.568hnev130034 SGWaAP
0.572beznádej21631 SGWaAP
0.576opustenosť4916 SGWaAP
0.579nevýslovná4096 SGWaAP
0.584vzdych12517 SGWaAP
0.585slza183576 SGWaAP
0.587ubolená4497 SGWaAP
0.589ubolené2320 SGWaAP
0.591zloba21598 SGWaAP
0.592ťažoba7433 SGWaAP
0.593hlboký_žiaľ3115 SGWaAP