Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000básnik142179 SGWaAP
0.216prozaik19895 SGWaAP
0.229spisovateľ245744 SGWaAP
0.239literát11657 SGWaAP
0.243poeta1934 SGWaAP
0.277poet3360 SGWaAP
0.291esejista4706 SGWaAP
0.316literárny_kritik6916 SGWaAP
0.322románopisec3151 SGWaAP
0.329dramatik24008 SGWaAP
0.416satirik1888 SGWaAP
0.440Básnik1643 SGWaAP
0.440hudobný_skladateľ13773 SGWaAP
0.445lyrik2376 SGWaAP
0.453aforista696 SGWaAP
0.457katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.460symbolista696 SGWaAP
0.465skladateľ66427 SGWaAP
0.471Milan_Rúfus7512 SGWaAP
0.474buditeľ1805 SGWaAP
0.479národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.486štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.487poézia145669 SGWaAP
0.489Miroslav_Válek3380 SGWaAP