Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000básnický16809 SGWaAP
0.295lyrický7601 SGWaAP
0.326básnická21945 SGWaAP
0.356poetický12973 SGWaAP
0.377esejistický1170 SGWaAP
0.382lyrická9112 SGWaAP
0.386lyrika10926 SGWaAP
0.418obraznosť4979 SGWaAP
0.419poetika20638 SGWaAP
0.420poetizmus1678 SGWaAP
0.420poézia145669 SGWaAP
0.423beletristický1398 SGWaAP
0.424báseň193361 SGWaAP
0.439básnicky1859 SGWaAP
0.441literárny115752 SGWaAP
0.443prozaický10424 SGWaAP
0.443rozprávačský2661 SGWaAP
0.445piesňový3314 SGWaAP
0.457próza93263 SGWaAP
0.462sonet5218 SGWaAP
0.462metaforický3168 SGWaAP
0.464básnické7645 SGWaAP