Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000básnická21945 SGWaAP
0.300poetická10589 SGWaAP
0.314prozaická8758 SGWaAP
0.326básnický16809 SGWaAP
0.328poézia145669 SGWaAP
0.333lyrická9112 SGWaAP
0.356báseň193361 SGWaAP
0.364lyrika10926 SGWaAP
0.383próza93263 SGWaAP
0.395nadrealistická612 SGWaAP
0.401ľúbostná_lyrika714 SGWaAP
0.401esejistická1599 SGWaAP
0.414Buzássy2179 SGWaAP
0.429literárna122170 SGWaAP
0.433ľúbostná_poézia1122 SGWaAP
0.442elégia1664 SGWaAP
0.446básnická_zbierka13417 SGWaAP
0.447poetika20638 SGWaAP
0.453autorova17279 SGWaAP
0.455veršovaná3534 SGWaAP