Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bánovský2782 SGWaAP
0.360púchovský5352 SGWaAP
0.377považskobystrický3488 SGWaAP
0.381prievidzský15522 SGWaAP
0.400Bánovský1275 SGWaAP
0.410žiarsky7735 SGWaAP
0.420levický10858 SGWaAP
0.420brezniansky3693 SGWaAP
0.421topoľčiansky12082 SGWaAP
0.426novozámocký8477 SGWaAP
0.443krupinský1660 SGWaAP
0.452michalovský14707 SGWaAP
0.452vranovský6756 SGWaAP
0.455humenský13700 SGWaAP
0.464dolnokubínsky2686 SGWaAP
0.466novomestský4073 SGWaAP
0.468stropkovský3811 SGWaAP
0.469šaliansky6405 SGWaAP
0.474šuriansky2220 SGWaAP
0.475rimavskosobotský4490 SGWaAP
0.477svidnícky3322 SGWaAP
0.480lučenecký3535 SGWaAP
0.481ilavský3536 SGWaAP
0.483Bánovce56101 SGWaAP
0.485bardejovský7386 SGWaAP