Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bádateľské521 SGWaAP
0.483bádanie18868 SGWaAP
0.519literárnohistorické615 SGWaAP
0.538bádateľská2749 SGWaAP
0.544literárnovedné743 SGWaAP
0.555tvorivé20951 SGWaAP
0.563popularizačné423 SGWaAP
0.567jazykovedné1463 SGWaAP
0.573vedecké_bádanie4477 SGWaAP
0.579prírodovedné3716 SGWaAP
0.580vlastivedné603 SGWaAP
0.586interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.589vedecké44000 SGWaAP
0.614monografické519 SGWaAP
0.616lingvistické1174 SGWaAP
0.617metodologické1251 SGWaAP
0.617dejepisné513 SGWaAP
0.617spoločenskovedné770 SGWaAP
0.622faktografické449 SGWaAP
0.629etnologické586 SGWaAP
0.631encyklopedické1353 SGWaAP
0.632vedeckovýskumné759 SGWaAP
0.632lexikografické746 SGWaAP
0.635etnografické787 SGWaAP
0.638objavné1654 SGWaAP