Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000báťa514 SGWaAP
0.402ujček1730 SGWaAP
0.455sváko1846 SGWaAP
0.490Amerikán769 SGWaAP
0.492Janko83692 SGWaAP
0.496Ďuro11355 SGWaAP
0.512polesný857 SGWaAP
0.540veľkomožný2478 SGWaAP
0.542ďuro1483 SGWaAP
0.543ujec2776 SGWaAP
0.559ujko3108 SGWaAP
0.562báčik1619 SGWaAP
0.568Ďurko6875 SGWaAP
0.573horár7148 SGWaAP
0.573mendík461 SGWaAP
0.574bača15048 SGWaAP
0.577Jano45707 SGWaAP
0.579Aduš549 SGWaAP