Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000azylová_politika2113 SGWaAP
0.256imigračná_politika2081 SGWaAP
0.353azylová1403 SGWaAP
0.477migračná11689 SGWaAP
0.481prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.518migračná_kríza5829 SGWaAP
0.520imigrácia10830 SGWaAP
0.526prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.542vízová2940 SGWaAP
0.543utečenecká3814 SGWaAP
0.557ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.561imigračná2654 SGWaAP
0.565úniová639 SGWaAP
0.571nelegálna_migrácia3062 SGWaAP
0.575nelegálne_prisťahovalectvo629 SGWaAP
0.577utečenecká_kríza6840 SGWaAP
0.578antidiskriminačná_legislatíva752 SGWaAP
0.591migračný_tok1261 SGWaAP
0.594Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.597azylová_procedúra591 SGWaAP
0.598lisabonská_zmluva10474 SGWaAP