Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000azylová1403 SGWaAP
0.353azylová_politika2113 SGWaAP
0.454prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.477vízová2940 SGWaAP
0.493imigračná2654 SGWaAP
0.509migračná11689 SGWaAP
0.521imigračná_politika2081 SGWaAP
0.532utečenecká3814 SGWaAP
0.540azylové4000 SGWaAP
0.565azylant4712 SGWaAP
0.568prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.576azylový6404 SGWaAP
0.584azyl40711 SGWaAP
0.585azylová_procedúra591 SGWaAP
0.601Migračný766 SGWaAP
0.614úniová639 SGWaAP
0.615imigrácia10830 SGWaAP
0.620nelegálne_prisťahovalectvo629 SGWaAP
0.631nelegálna_migrácia3062 SGWaAP
0.632ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.634antidiskriminačná_legislatíva752 SGWaAP
0.640utečenec119902 SGWaAP
0.640migrant70022 SGWaAP