Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000azylant4712 SGWaAP
0.254utečenec119902 SGWaAP
0.289azyl40711 SGWaAP
0.296migrant70022 SGWaAP
0.335imigrant28985 SGWaAP
0.423sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.430ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.447ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.453ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.458udelenie_azyl2259 SGWaAP
0.469nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.478azylové4000 SGWaAP
0.493prisťahovalec30190 SGWaAP
0.502nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.506nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.519Sýrčan7460 SGWaAP
0.538utečenecký902 SGWaAP
0.539záchytný_tábor1367 SGWaAP
0.539cudzinec132858 SGWaAP
0.540emigrant16551 SGWaAP
0.543utečenecké786 SGWaAP
0.563azylová_procedúra591 SGWaAP
0.565azylová1403 SGWaAP
0.573utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.580azylový6404 SGWaAP