Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.311gruzínsky9366 SGWaAP
0.332moldavský3554 SGWaAP
0.369bieloruský12993 SGWaAP
0.374arménsky5509 SGWaAP
0.386kazašský5019 SGWaAP
0.390uzbecký1830 SGWaAP
0.408macedónsky5459 SGWaAP
0.426albánsky7707 SGWaAP
0.429litovský6255 SGWaAP
0.430ukrajinský71137 SGWaAP
0.453ruský315966 SGWaAP
0.456bulharský21071 SGWaAP
0.458srbský38720 SGWaAP
0.476iránsky20777 SGWaAP
0.483rumunský27788 SGWaAP
0.494alžírsky2924 SGWaAP
0.499čiernohorský2254 SGWaAP
0.503azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.509Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.515bosniansky5290 SGWaAP
0.516estónsky5284 SGWaAP
0.519cyperský6429 SGWaAP
0.522turecký57967 SGWaAP
0.522tadžický614 SGWaAP