Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000azerbajdžanské577 SGWaAP
0.309gruzínske3568 SGWaAP
0.414kazašské914 SGWaAP
0.422bosnianske1262 SGWaAP
0.425arménske1139 SGWaAP
0.431albánske1900 SGWaAP
0.434macedónske1456 SGWaAP
0.442bieloruské2305 SGWaAP
0.473ukrajinské14529 SGWaAP
0.478srbské7906 SGWaAP
0.479moldavské883 SGWaAP
0.489bulharské5693 SGWaAP
0.490iránske4485 SGWaAP
0.505turecké14171 SGWaAP
0.515rumunské6402 SGWaAP
0.520čečenské1188 SGWaAP
0.520azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.523azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.526Tbilisi8383 SGWaAP
0.528litovské1932 SGWaAP
0.533Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.538cyperské1393 SGWaAP
0.540saudskoarabské727 SGWaAP
0.543čiernohorské711 SGWaAP