Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000axiologická542 SGWaAP
0.363gnozeologická480 SGWaAP
0.414ontologická2011 SGWaAP
0.430epistemologická453 SGWaAP
0.438axiologický571 SGWaAP
0.438noetická490 SGWaAP
0.450axiológia427 SGWaAP
0.484diskurzívna839 SGWaAP
0.486hodnotová9496 SGWaAP
0.488semiotická747 SGWaAP
0.511kulturologická732 SGWaAP
0.511metodologická3939 SGWaAP
0.513postojová655 SGWaAP
0.520explanácia585 SGWaAP
0.520hermeneutická446 SGWaAP
0.529procesuálna696 SGWaAP
0.537epistemologický525 SGWaAP
0.540celostnosť680 SGWaAP
0.544gnozeologický486 SGWaAP
0.549antropologická2797 SGWaAP
0.568fenomenologická852 SGWaAP