Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avarský872 SGWaAP
0.345hunský558 SGWaAP
0.380avarské577 SGWaAP
0.386avarská912 SGWaAP
0.423veľkomoravský3483 SGWaAP
0.425germánsky4997 SGWaAP
0.441trácky512 SGWaAP
0.459gótsky473 SGWaAP
0.477veľkomoravské2959 SGWaAP
0.478Germán7099 SGWaAP
0.484franský3625 SGWaAP