Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avarské577 SGWaAP
0.380avarský872 SGWaAP
0.425veľkomoravské2959 SGWaAP
0.447germánske1615 SGWaAP
0.461avarská912 SGWaAP
0.506slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.518keltské3377 SGWaAP
0.518žiarový_hrob787 SGWaAP
0.519slovanské13717 SGWaAP
0.530neolitické680 SGWaAP
0.535mohylová437 SGWaAP
0.540staroslovenské485 SGWaAP
0.549predhistorické557 SGWaAP
0.551veľkomoravský3483 SGWaAP
0.556žiarové_pohrebisko471 SGWaAP
0.558Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.563kostrové693 SGWaAP
0.564včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.572halštatská1153 SGWaAP
0.573hradisko17987 SGWaAP
0.573kniežacie672 SGWaAP
0.574veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.575popolnicové_pole740 SGWaAP
0.576Germán7099 SGWaAP
0.577Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.589lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.592tatárske762 SGWaAP
0.595byzantské2108 SGWaAP
0.596praveké2775 SGWaAP
0.597veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP