Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avarské577 SGWaAP
0.380avarský872 SGWaAP
0.425veľkomoravské2959 SGWaAP
0.447germánske1615 SGWaAP
0.461avarská912 SGWaAP
0.506slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.518keltské3377 SGWaAP
0.518žiarový_hrob787 SGWaAP
0.519slovanské13717 SGWaAP
0.530neolitické680 SGWaAP
0.535mohylová437 SGWaAP
0.540staroslovenské485 SGWaAP
0.549predhistorické557 SGWaAP
0.551veľkomoravský3483 SGWaAP
0.556žiarové_pohrebisko471 SGWaAP