Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avarská912 SGWaAP
0.366franská1070 SGWaAP
0.386avarský872 SGWaAP
0.421veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.422Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.424franská_ríša1389 SGWaAP
0.461avarské577 SGWaAP
0.462Franský_ríša989 SGWaAP
0.465chetitská787 SGWaAP
0.468Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.474Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.475byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.485germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.492rímske_impérium1379 SGWaAP
0.499rímska_ríša10411 SGWaAP
0.502Přemyslovci929 SGWaAP