Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avantgardný4434 SGWaAP
0.356avantgardná2742 SGWaAP
0.365avantgarda8447 SGWaAP
0.375avantgardné1736 SGWaAP
0.390modernistický1638 SGWaAP
0.391futurizmus1414 SGWaAP
0.437surrealizmus5446 SGWaAP
0.473expresionizmus3275 SGWaAP
0.475kubizmus2577 SGWaAP
0.486surrealistický2794 SGWaAP
0.488novátorský2910 SGWaAP
0.491eklektický1563 SGWaAP
0.525impresionizmus2995 SGWaAP
0.528surrealista2123 SGWaAP
0.533dadaizmus1016 SGWaAP
0.535postmoderný4382 SGWaAP
0.535puristický674 SGWaAP
0.542extravagantný8696 SGWaAP
0.548avantgardista462 SGWaAP
0.552impresionistický1048 SGWaAP
0.552expresionistický657 SGWaAP
0.554neoklasicizmus559 SGWaAP
0.558kubistický731 SGWaAP
0.559invenčný2462 SGWaAP