Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avantgardné1736 SGWaAP
0.375avantgardný4434 SGWaAP
0.387avantgardná2742 SGWaAP
0.388avantgarda8447 SGWaAP
0.445surrealistické873 SGWaAP
0.450postmoderné1489 SGWaAP
0.473modernistické525 SGWaAP
0.478surrealizmus5446 SGWaAP
0.483konceptuálne2262 SGWaAP
0.493futurizmus1414 SGWaAP
0.505dadaizmus1016 SGWaAP
0.509kubizmus2577 SGWaAP
0.522angažované1363 SGWaAP
0.528javiskové1705 SGWaAP
0.550divadelné24060 SGWaAP
0.552impresionizmus2995 SGWaAP
0.565expresionizmus3275 SGWaAP
0.568secesné600 SGWaAP
0.570surrealista2123 SGWaAP
0.574postmoderna6053 SGWaAP
0.575novátorské1227 SGWaAP
0.579umelecké47661 SGWaAP
0.583modernistický1638 SGWaAP