Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avantgardná2742 SGWaAP
0.305avantgarda8447 SGWaAP
0.356avantgardný4434 SGWaAP
0.387avantgardné1736 SGWaAP
0.417modernistická1544 SGWaAP
0.425surrealistická2742 SGWaAP
0.453futurizmus1414 SGWaAP
0.459novátorská1969 SGWaAP
0.462surrealizmus5446 SGWaAP
0.463eklektická947 SGWaAP
0.488expresionistická573 SGWaAP
0.504kubistická483 SGWaAP
0.511invenčná1529 SGWaAP
0.526kubizmus2577 SGWaAP
0.527impresionistická884 SGWaAP
0.528expresionizmus3275 SGWaAP
0.531džezová6771 SGWaAP
0.537moderna22320 SGWaAP
0.548dadaizmus1016 SGWaAP
0.559impresionizmus2995 SGWaAP
0.563minimalistická6737 SGWaAP
0.564jazzová11843 SGWaAP
0.565secesia4345 SGWaAP
0.566progresívny_rock918 SGWaAP