Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avantgarda8447 SGWaAP
0.305avantgardná2742 SGWaAP
0.364surrealizmus5446 SGWaAP
0.365avantgardný4434 SGWaAP
0.377futurizmus1414 SGWaAP
0.381postmoderna6053 SGWaAP
0.387expresionizmus3275 SGWaAP
0.388avantgardné1736 SGWaAP
0.428impresionizmus2995 SGWaAP
0.441moderna22320 SGWaAP
0.442kubizmus2577 SGWaAP
0.466romantizmus12850 SGWaAP
0.467medzivojnová3975 SGWaAP
0.475dadaizmus1016 SGWaAP
0.476nadrealizmus1563 SGWaAP
0.478secesia4345 SGWaAP
0.478symbolizmus4007 SGWaAP
0.488postmodernizmus1877 SGWaAP
0.489socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.502modernistická1544 SGWaAP
0.513existencializmus2174 SGWaAP
0.518realizmus17755 SGWaAP
0.518štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.523konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.526klasicizmus6827 SGWaAP
0.528modernistický1638 SGWaAP
0.529surrealista2123 SGWaAP
0.531funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.532figurácia568 SGWaAP
0.535neoklasicizmus559 SGWaAP
0.541postmoderná6303 SGWaAP
0.545poetizmus1678 SGWaAP
0.551poetika20638 SGWaAP
0.553geometrická_abstrakcia530 SGWaAP
0.565konceptuálne2262 SGWaAP
0.566renesancia23847 SGWaAP
0.568avantgardista462 SGWaAP
0.569súdobá3366 SGWaAP
0.573modernista1983 SGWaAP
0.574symbolista696 SGWaAP
0.578postmoderné1489 SGWaAP
0.578manierizmus887 SGWaAP
0.579dekadencia2871 SGWaAP
0.582naturalizmus2845 SGWaAP
0.582postmoderný4382 SGWaAP
0.586maliarstvo12894 SGWaAP