Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000avantgarda8447 SGWaAP
0.305avantgardná2742 SGWaAP
0.364surrealizmus5446 SGWaAP
0.365avantgardný4434 SGWaAP
0.377futurizmus1414 SGWaAP
0.381postmoderna6053 SGWaAP
0.387expresionizmus3275 SGWaAP
0.388avantgardné1736 SGWaAP
0.428impresionizmus2995 SGWaAP
0.441moderna22320 SGWaAP
0.442kubizmus2577 SGWaAP
0.466romantizmus12850 SGWaAP
0.467medzivojnová3975 SGWaAP
0.475dadaizmus1016 SGWaAP
0.476nadrealizmus1563 SGWaAP
0.478secesia4345 SGWaAP
0.478symbolizmus4007 SGWaAP
0.488postmodernizmus1877 SGWaAP
0.489socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.502modernistická1544 SGWaAP
0.513existencializmus2174 SGWaAP
0.518realizmus17755 SGWaAP
0.518štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.523konštruktivizmus1691 SGWaAP