Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autostráda3861 SGWaAP
0.229diaľnica189527 SGWaAP
0.375štvorprúdová2759 SGWaAP
0.418dvojprúdovka462 SGWaAP
0.418dvojprúdová1270 SGWaAP
0.462výpadovka3724 SGWaAP
0.482diaľničný12915 SGWaAP
0.489železničná_trať32339 SGWaAP
0.517diaľnica_D121598 SGWaAP
0.521diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.524diaľničná14070 SGWaAP
0.525mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.526križovatka133816 SGWaAP
0.543betónka512 SGWaAP
0.548kilometrový_úsek2539 SGWaAP
0.560obchvat35098 SGWaAP
0.561diaľničný_úsek6893 SGWaAP