Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autoritatívnosť574 SGWaAP
0.465panovačnosť1268 SGWaAP
0.494kritickosť1954 SGWaAP
0.511autoritárstvo1271 SGWaAP
0.536povýšenectvo1034 SGWaAP
0.536útočnosť998 SGWaAP
0.552nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.568autoritatívna3158 SGWaAP
0.571podozrievavosť2475 SGWaAP
0.571povýšenosť1878 SGWaAP
0.576agresívnosť895 SGWaAP
0.577zásadovosť1839 SGWaAP
0.585impulzívnosť1389 SGWaAP
0.589vyhranenosť698 SGWaAP
0.590samoľúbosť4704 SGWaAP
0.593prepiata636 SGWaAP
0.594autoritatívny8407 SGWaAP
0.595úzkostlivosť1132 SGWaAP
0.595ústupčivosť709 SGWaAP
0.596ustráchanosť662 SGWaAP
0.597rezervovanosť1373 SGWaAP
0.598emocionálnosť636 SGWaAP
0.600nezmieriteľnosť618 SGWaAP