Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autorita113256 SGWaAP
0.539legitimita14045 SGWaAP
0.578neomylnosť5269 SGWaAP
0.633autoritatívna3158 SGWaAP
0.636kompetentnosť4400 SGWaAP
0.640nadradenosť13370 SGWaAP
0.643vrchnosť12910 SGWaAP
0.644cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.645hierarchia36551 SGWaAP
0.646Autorita413 SGWaAP
0.653doktrína22519 SGWaAP
0.654autoritatívne1749 SGWaAP
0.657lojalita16205 SGWaAP
0.659dogma26025 SGWaAP
0.666kredibilita3517 SGWaAP
0.668legitímnosť2535 SGWaAP
0.670morálna73801 SGWaAP
0.678pravovernosť839 SGWaAP
0.683morálka82975 SGWaAP
0.689dogmatická2399 SGWaAP
0.690subjektivita5117 SGWaAP
0.691vierouka3595 SGWaAP
0.692antipatia4433 SGWaAP