Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autoritárska1652 SGWaAP
0.256autokratická662 SGWaAP
0.318diktátorská1357 SGWaAP
0.331autoritatívna3158 SGWaAP
0.341autoritársky2625 SGWaAP
0.363autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.365autokratický1880 SGWaAP
0.367autoritárstvo1271 SGWaAP
0.384autokracia1058 SGWaAP
0.398totalitná8415 SGWaAP
0.418diktatúra24909 SGWaAP
0.445diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.458prozápadná2030 SGWaAP
0.461centralistická889 SGWaAP
0.465autokrat1134 SGWaAP
0.467absolutistická947 SGWaAP
0.471autoritárske495 SGWaAP
0.475despotická1055 SGWaAP
0.479diktátorský1622 SGWaAP
0.486vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.494mocenská17357 SGWaAP