Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autoopravár2183 SGWaAP
0.367karosár566 SGWaAP
0.370lakovník827 SGWaAP
0.399mechanik_elektrotechnik969 SGWaAP
0.404učebný_odbor13723 SGWaAP
0.446elektromechanik1550 SGWaAP
0.470trojročný_učebný987 SGWaAP
0.498autoelektrikár662 SGWaAP
0.518nadstavbové_štúdium3609 SGWaAP
0.540obrábač_kov2094 SGWaAP
0.566Strojárstvo556 SGWaAP
0.568mechanik27220 SGWaAP
0.570silnoprúdová1112 SGWaAP
0.583hotelová_akadémia7735 SGWaAP
0.592SOŠ32873 SGWaAP
0.594agropodnikanie1059 SGWaAP
0.596Mechanik983 SGWaAP
0.596SOŠ_strojnícka592 SGWaAP
0.604cukrár9990 SGWaAP
0.606pomaturitné_kvalifikačné422 SGWaAP
0.613študijný_odbor50421 SGWaAP
0.616čalúnnik1025 SGWaAP