Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autonomistická856 SGWaAP
0.401autonomista887 SGWaAP
0.412iredentistická472 SGWaAP
0.421národne_orientovaná895 SGWaAP
0.423nacionalistická10418 SGWaAP
0.425čechoslovakistická493 SGWaAP
0.438revizionistická753 SGWaAP
0.452ľudácka1678 SGWaAP
0.453nacionálna2433 SGWaAP
0.467centralistická889 SGWaAP
0.469HSĽS7376 SGWaAP
0.474šovinistická926 SGWaAP
0.480autonomistický572 SGWaAP
0.483ľudák3807 SGWaAP
0.518autonomistické411 SGWaAP
0.518nacionálne766 SGWaAP
0.519pronárodná643 SGWaAP
0.523čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.527štátotvorná1068 SGWaAP
0.534iredenta742 SGWaAP
0.537maďarská_iredenta538 SGWaAP