Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autonomista887 SGWaAP
0.303ľudák3807 SGWaAP
0.401autonomistická856 SGWaAP
0.411čechoslovakista1225 SGWaAP
0.421nacionalista17726 SGWaAP
0.439maďarón1524 SGWaAP
0.445autonomistický572 SGWaAP
0.461HSĽS7376 SGWaAP
0.472národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.479ľudácky1786 SGWaAP
0.481iredentista423 SGWaAP
0.496národovec10698 SGWaAP
0.502čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.506internacionalista776 SGWaAP
0.506šovinista1656 SGWaAP
0.507monarchista891 SGWaAP
0.509revizionista744 SGWaAP
0.513ultranacionalista1070 SGWaAP
0.517nacionalistický5917 SGWaAP
0.519nacionálne766 SGWaAP
0.523nacionálny2577 SGWaAP
0.524antifašista3104 SGWaAP
0.526agrárnik1551 SGWaAP
0.528vlastenec13770 SGWaAP