Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autonómnosť2316 SGWaAP
0.560autonómia34021 SGWaAP
0.574individuálnosť1185 SGWaAP
0.580štruktúrovanosť490 SGWaAP
0.581racionálnosť1325 SGWaAP
0.597diferencovanosť1198 SGWaAP
0.607systematickosť1825 SGWaAP
0.609zainteresovanosť3978 SGWaAP
0.619nezávislosť103611 SGWaAP
0.620operatívnosť1516 SGWaAP
0.624legitímnosť2535 SGWaAP
0.625vyhranenosť698 SGWaAP
0.626subjektivita5117 SGWaAP
0.628ucelenosť1098 SGWaAP
0.631systémovosť1010 SGWaAP
0.637kompetentnosť4400 SGWaAP
0.638svojbytnosť3178 SGWaAP
0.640suverenita30180 SGWaAP
0.641samostatnosť49399 SGWaAP
0.641koncepčnosť848 SGWaAP