Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autokratická662 SGWaAP
0.256autoritárska1652 SGWaAP
0.299diktátorská1357 SGWaAP
0.373autokracia1058 SGWaAP
0.399autoritatívna3158 SGWaAP
0.408autokratický1880 SGWaAP
0.421absolutistická947 SGWaAP
0.421despotická1055 SGWaAP
0.428autoritársky2625 SGWaAP
0.438tyranská846 SGWaAP
0.460diktatúra24909 SGWaAP
0.460autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.472centralistická889 SGWaAP
0.473diktátorstvo419 SGWaAP
0.475diktátorský1622 SGWaAP
0.478autoritárstvo1271 SGWaAP
0.486samovláda809 SGWaAP
0.496totalitná8415 SGWaAP
0.500monarchistická588 SGWaAP
0.514autokrat1134 SGWaAP
0.515mocenská17357 SGWaAP