Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autokrat1134 SGWaAP
0.364autokratický1880 SGWaAP
0.368autoritársky2625 SGWaAP
0.371diktátor26699 SGWaAP
0.395despota2502 SGWaAP
0.425diktátorský1622 SGWaAP
0.445autokracia1058 SGWaAP
0.464populista9479 SGWaAP
0.465autoritárska1652 SGWaAP
0.470prozápadný1558 SGWaAP
0.470autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.487diktátorská1357 SGWaAP
0.491samovládca781 SGWaAP
0.493despotizmus1477 SGWaAP
0.500uzurpátor1094 SGWaAP
0.501demagóg3233 SGWaAP
0.512autoritatívny8407 SGWaAP
0.514autokratická662 SGWaAP
0.515aparátčik726 SGWaAP
0.517absolutistický1107 SGWaAP
0.519diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.527pohrobok2776 SGWaAP
0.528oportunista2613 SGWaAP