Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autokracia1058 SGWaAP
0.373autokratická662 SGWaAP
0.378diktatúra24909 SGWaAP
0.384autoritárska1652 SGWaAP
0.388autoritárstvo1271 SGWaAP
0.389despotizmus1477 SGWaAP
0.422autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.430despocia408 SGWaAP
0.434autokratický1880 SGWaAP
0.439autoritársky2625 SGWaAP
0.445autokrat1134 SGWaAP
0.454liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.454totalitná8415 SGWaAP
0.462etatizmus1393 SGWaAP
0.464absolutistická947 SGWaAP
0.471pseudodemokracia407 SGWaAP
0.472plutokracia553 SGWaAP
0.482totalitarizmus2624 SGWaAP
0.489diktátorská1357 SGWaAP