Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autokarový502 SGWaAP
0.510autobusový_zájazd2882 SGWaAP
0.513autokarová717 SGWaAP
0.522Zájazd1613 SGWaAP
0.547poldenný_výlet839 SGWaAP
0.553Poznávací_zájazd492 SGWaAP
0.555poznávací_zájazd11380 SGWaAP
0.564autokar2578 SGWaAP
0.566autobusový6197 SGWaAP
0.574celodenný_výlet6805 SGWaAP
0.594Celodenný838 SGWaAP
0.599fakultatívny_výlet5514 SGWaAP
0.604jednodenný1936 SGWaAP
0.606pobytový_zájazd1677 SGWaAP
0.607pútnický_zájazd802 SGWaAP
0.626Výlet2627 SGWaAP
0.632zájazd131778 SGWaAP
0.632trojdenný493 SGWaAP
0.633okružná_plavba1478 SGWaAP