Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.127autobusová_zástavka2229 SGWaAP
0.211zastávka_MHD11430 SGWaAP
0.312zástavka_MHD1869 SGWaAP
0.322autobusová_stanica27635 SGWaAP
0.328vlaková_stanica11208 SGWaAP
0.343železničná_stanica65885 SGWaAP
0.356autobusové_nástupište1757 SGWaAP
0.406zastávka172366 SGWaAP
0.424zástavka16019 SGWaAP
0.433autobusové_nádražie486 SGWaAP
0.504benzínová_pumpa5825 SGWaAP
0.522parkovisko181551 SGWaAP
0.523Autobusový_stanica1228 SGWaAP
0.534nástupište20233 SGWaAP
0.542kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.557pešia_zóna36938 SGWaAP
0.566výpadovka3724 SGWaAP
0.567Zastávka643 SGWaAP
0.568nástupisko2028 SGWaAP
0.577križovatka133816 SGWaAP
0.577chodník296109 SGWaAP
0.583nádražie4997 SGWaAP
0.591podchod21959 SGWaAP
0.596ulica1209416 SGWaAP
0.599bočná_ulička3967 SGWaAP
0.599námestíčko3487 SGWaAP
0.600staničná8973 SGWaAP
0.600záchytné_parkovisko4551 SGWaAP
0.601smerová_tabuľa2291 SGWaAP
0.603telefónna_búdka4575 SGWaAP
0.603nadjazd6964 SGWaAP
0.609električka77997 SGWaAP
0.612odpočívadlo10568 SGWaAP
0.612parčík9568 SGWaAP
0.613benzínka6119 SGWaAP
0.614promenáda22207 SGWaAP
0.615autobusové1658 SGWaAP
0.616údolná_stanica2665 SGWaAP
0.617nadchod2317 SGWaAP
0.618požiarna_zbrojnica4415 SGWaAP
0.619cyklistický_chodník5589 SGWaAP