Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autobusová47638 SGWaAP
0.265vlaková12259 SGWaAP
0.371mestská_hromadná22232 SGWaAP
0.379hromadná_doprava13732 SGWaAP
0.383medzimestská1827 SGWaAP
0.391prímestská_autobusová3115 SGWaAP
0.393MHD78394 SGWaAP
0.399doprava720765 SGWaAP
0.399železničná94011 SGWaAP
0.410autobusový6197 SGWaAP
0.432prímestská16041 SGWaAP
0.447autobusový_spoj4138 SGWaAP
0.457SAD30964 SGWaAP
0.458električková9698 SGWaAP
0.469vlakový_spoj1996 SGWaAP
0.479Autobusový1125 SGWaAP
0.479autobusové1658 SGWaAP
0.489trolejbusová6407 SGWaAP
0.493autobus391747 SGWaAP
0.505autobusový_dopravca1530 SGWaAP
0.516prímestský4711 SGWaAP
0.518kyvadlová_doprava5308 SGWaAP