Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000autentické12894 SGWaAP
0.458autentická24262 SGWaAP
0.467autentický32660 SGWaAP
0.547osobité5182 SGWaAP
0.553neopakovateľné4203 SGWaAP
0.556pôsobivé11016 SGWaAP
0.558dobové7458 SGWaAP
0.566podmanivé1484 SGWaAP
0.570sugestívne1625 SGWaAP
0.570svojrázne2229 SGWaAP
0.576pútavé8457 SGWaAP
0.578autenticky8067 SGWaAP
0.582nevšedné6967 SGWaAP
0.586svojské4122 SGWaAP
0.587inšpiratívne5558 SGWaAP
0.589ozajstné10704 SGWaAP
0.594inšpirované8499 SGWaAP
0.600jedinečné51471 SGWaAP
0.605nefalšované1936 SGWaAP
0.608originálne48531 SGWaAP
0.609vierohodné2061 SGWaAP
0.617autentickosť9524 SGWaAP
0.625naozajstné6036 SGWaAP
0.625poetické5640 SGWaAP
0.629nenapodobiteľné725 SGWaAP