Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000augustiniánsky676 SGWaAP
0.419benediktínsky1111 SGWaAP
0.455cistercián803 SGWaAP
0.457dominikánsky3053 SGWaAP
0.459augustinián1325 SGWaAP
0.489dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.492dominikán6735 SGWaAP
0.494benediktínska891 SGWaAP
0.503františkánsky_rád839 SGWaAP
0.504benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.504karmelitánsky706 SGWaAP
0.513kláštor131370 SGWaAP
0.526kapucínsky1808 SGWaAP
0.531opát10832 SGWaAP
0.531jezuitský5389 SGWaAP
0.537karmelitán1507 SGWaAP
0.537mníšsky_rád814 SGWaAP
0.537františkán13946 SGWaAP
0.540cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.548františkánsky3705 SGWaAP
0.551kamaldulský864 SGWaAP
0.551karmelitánsky_kláštor528 SGWaAP