Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000augustinián1325 SGWaAP
0.216dominikán6735 SGWaAP
0.290karmelitán1507 SGWaAP
0.317františkán13946 SGWaAP
0.336benediktín4209 SGWaAP
0.380redemptorista9879 SGWaAP
0.383rehoľa31452 SGWaAP
0.390cistercián803 SGWaAP
0.400pavlín1312 SGWaAP
0.403jezuita24701 SGWaAP
0.404kapucín6790 SGWaAP
0.409dominikánsky3053 SGWaAP
0.422františkánsky_rád839 SGWaAP
0.436kartuzián1655 SGWaAP
0.441opát10832 SGWaAP
0.442piarista3136 SGWaAP
0.445benediktínsky1111 SGWaAP
0.445františkánsky3705 SGWaAP
0.446rehoľný12105 SGWaAP
0.447rehoľník21459 SGWaAP
0.447salezián19145 SGWaAP
0.449Rehoľa1168 SGWaAP
0.452kapucínsky1808 SGWaAP