Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000audiovizuálne4861 SGWaAP
0.402audiovizuálna11483 SGWaAP
0.424kinematografické1474 SGWaAP
0.472audiovizuálne519 SGWaAP
0.483multimediálne8300 SGWaAP
0.499audiovizuálny11625 SGWaAP
0.512hudobné67704 SGWaAP
0.519filmové41629 SGWaAP
0.524audiovízia4067 SGWaAP
0.532rozhlasové10566 SGWaAP
0.539divadelné24060 SGWaAP
0.542televízne17971 SGWaAP
0.565digitálne32414 SGWaAP
0.565audiovizuálne_dielo5784 SGWaAP
0.569multimédium12222 SGWaAP
0.571mediálne16136 SGWaAP
0.606multimediálna17919 SGWaAP
0.606knižničné718 SGWaAP
0.610literárne43083 SGWaAP
0.611umelecké47661 SGWaAP
0.612zvukové11116 SGWaAP
0.618vizuálne19026 SGWaAP
0.620počítačové11084 SGWaAP
0.623fotografické5566 SGWaAP
0.624javiskové1705 SGWaAP