Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000audítorka989 SGWaAP
0.545kontrolórka4888 SGWaAP
0.572konateľka7294 SGWaAP
0.586notárka2924 SGWaAP
0.600ekonómka8033 SGWaAP
0.618účtovníčka9801 SGWaAP
0.632audítor23225 SGWaAP
0.634advokátka10808 SGWaAP
0.642hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.684exekútorka843 SGWaAP
0.685správkyňa6002 SGWaAP
0.692účtovná_uzávierka3339 SGWaAP
0.704súdna_znalkyňa565 SGWaAP
0.710právnička14749 SGWaAP
0.716audítorská7986 SGWaAP
0.720kontrolór29605 SGWaAP