Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000atlantický1854 SGWaAP
0.504Eurázia2062 SGWaAP
0.510severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.516Atlantický1027 SGWaAP
0.522morský34910 SGWaAP
0.524euroázijský751 SGWaAP
0.525oceánsky1941 SGWaAP
0.527tichomorský1497 SGWaAP
0.537atlantické449 SGWaAP
0.537atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.538baltický767 SGWaAP
0.544pevninský1043 SGWaAP
0.559Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.562arktický4870 SGWaAP
0.569antarktický1136 SGWaAP
0.571Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.573atlantická2597 SGWaAP
0.575Atlantik17125 SGWaAP
0.576baltské_more4923 SGWaAP
0.576Stredomorie11765 SGWaAP
0.583Arktický487 SGWaAP
0.583pobrežný5766 SGWaAP
0.585eurázijský697 SGWaAP
0.588Baltický_more1388 SGWaAP